NAŠE SLUŽBY

PODREZAVANIE MURIVA

Metodu podrezavania muriva používáme najčastějšie, vzhladom k nesporným výhodám a predovšetkým okamžitej účinosti metody pre odstranenie vlhkosti vašho muriva. Podrezavanie je pre takmer všetky materiály, z ktorých može byt dom postavený. Není sme ani obmedzeni hrubkou muriva, podrezavat je také možne s vnutra aj z vonku.
Samotné podrezavanie probíhá v krátkých úsekoch (cca. 50 cm), kdy je do vzniknuté spáry aplikována špeciálná polyuretanová folia, kto dokonale izoluje vlhost. Spára je poté zaistená malout a kajlami s vysokou nosnosťou – nedôjde tak k žiadnemu narušenie štatiky domu. Zbavenie sa vlhosti nastává okamžitě a trvá navždy.

INJEKTAŽ VLHKÉHO MURIVA

Pre isté štavebné konštrukcie podrezavanie není vhodné a je nutno použít metodu injektáže. Jedná se o neinvazivnú metodu zbavenie sa vlhkosti muriva, kdy sa v pravidelných vzdialenostiach od seba vpravuje do pripravených dier, v celej hrubke muriva, silanová injektáž.

SANAČNÉ A ZATEPĽOVACIE OMIETKY

Ako naprosto nezbytným doplňkom k podrezavani alebo injektaži je vždy aplikacie sanačnej omietky. Tyto špeciálné zmesi urychluju proces sušenia a su nezbytne ku kompletnému vysušení muriva – bez jejich aplikacie by boli všetky provedené mechanické opatrenia zbytočné.